Skatt på Vikinglotto-vinster

Skatt på Vikinglotto-vinster

Huruvida du behöver betala skatt på en vinst eller inte kan bero på flera olika faktorer och kanske framförallt vart du spelar någonstans. Två av de deltagande länderna för Vikinglotto tar ut skatt på sina vinster vilket betyder att du inte alltid kan få ut den summan som anges för en jackpott.

Om du spelar i länder så som Estland, Sverige eller Danmark så är det lotteriutgivaren som är ansvarig för att betala skatt på vinster vilket betyder att vinnarna inte behöver betala några ytterligare skatter på sina vinster. I fall som dessa så brukar vinsterna anges efter att skatten har dragits av från Vikinglotto vinsten.

Behöver man betala skatt på sina Vikinglotto-vinster?

Om du spelar i Belgien, Danmark, Estland, Finland,Island, Litauen, Norge och Sverige så behöver du inte betala någon skatt på dina vinster från Vikinglotto. Spelar du däremot i Lettland så behöver du betala en skatt på 23% på vinster mellan 3,000 och 55,000 euro. För alla vinster över det så behöver du betala en skatt på 31,4%.

Spelar du i Slovenien så behöver du betala skatt på alla vinster över 300 euro på 15%.

Huruvida du behöver betala skatt eller inte beror på vart du väljer att spela någonstans och inte på vart du bör. Om du köper en Vikinglott utomlands på semestern i ett land som tar ut skatter på vinster så kommer du också att behöva betala skatt på dina eventuella vinster. Du kan endast hämta ut dina vinster i det land där du köpte din biljett.

Med det sagt så behöver du inte betala någon skatt hos de flesta av deltagarländerna i Vikinglotto. Dock är det värt att notera att eventuella räntor på vinstutbetalningar kan ses som en inkomstkälla och därför betyda att du behöver betala skatt. Detta betyder att medan den ursprungliga vinstsumman är skattefri så kan framtida inkomst från räntan innebära att du måste betala skatt enligt ditt lands bestämmelser.

Skatteskyldigheter kan också skilja sig enormt mellan individer på grund av deras personliga omständigheter. Av den anledningen så rekommenderar man att vinnare av Vikinglotto söker finansiell hjälp och råd för att ta hand om sina vinster.

Senaste posten