Deltagande länder i Vikinglotto

Deltagande länder i Vikinglotto

Europas första multinationella lotteri var varken Euromillions eller Eurojackpot. I stället var det nordiska Vikinglotto som började. Det startades av lotteribolagen i alla de nordiska länderna. 1993 var det dags för den första dragningen. Efter en liten försiktig start växte Vikinglotto, både bland spelare och med fler spelande länder. Idag är det ett populärt spel bland alla deltagande länder. Jackpot-vinsterna är många och höga. Men vilka länder deltar? Vi går igenom alla efter året de gick med.

1993 – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige

Alla fem nordiska länderna drar efter diskussioner i gång ett nordiskt lotterisamarbete. Den första dragningen sker i Hamar, Norge den 17 mars. Det är Norsk Tippings huvudkontor. En rad kostar 2 kr och den totala omsättningen i den första spelomgången är 17 miljoner kronor. Dragningar sker även i fortsättnigen på onsdagar, på Norsk Tippings huvudkontor.

2000 – Estland

Estland blev det första landet utanför Norden att gå med. De gör det i och med att det nationella spelbolaget Eeesti Loto ansluter sig till Vikinglotto. Under tiden fram till år 2000 har spelet vuxit sig och har över en miljard i årlig omsättning. Radpriset har ökat till 3 kr.

2011 – Lettland, och Litauen

2011 ansluter sig de övriga baltiska länderna, Lettland och Litauen. Det gör att det totala antalet deltagarländer nu är uppe i åtta. Det är det lettiska spelbolaget Latvijas Loto och litauiska spelbolaget Olifeja. Under tiden fram till 2011 har Vikinglotto hunnit med ett par jackpot-rekord. Den högsta ligger för närvarande på 5 miljoner Eur.

2017 – Slovenien

Det händer en del med Vikinglotto, samma år som Slovenien blir det nionde deltagarlandet. Reglerna har ändrats till vad det är idag. Spelarna ska välja sex nummer mellan 1 och 48. De ska dessutom välja ett Vikingnummer mellan 1-8.

2020 – Belgien

2020 ansluter sig då Belgien som tionde och hittills senaste deltagarlandet. I Belgien kan man endast spela Vikinglotto online. Rekordvinst än så länge i Vikinglotto är hela 33,3 miljoner Euro.

Spelregler i de olika deltagarländerna

Alla deltagarländer har ungefär samma regler för Vikinglotto. Spelarna ska välja sex nummer plus ett Viking nummer. Dessa nummer ska sedan matchas i dragningen. Vissa skillnader finns dock länderna emellan. Exempelvis vinsterna varierar från land till land. Jackpot och näst högsta vinstnivån är densamma för alla länder. Sedan kan det dock skilja. Varje enskilt spelbolag bestämmer själva hur de ska fördela sin del av vinstpotten. Andra skillnader exempelvis priset för en rad, hur gammal man måste vara för att spela samt stopptid för spel.

Extraspel

Fler länder erbjuder extraspel som kan spelas samtidigt som Vikinglotto. Finland har exmpelvis plusnummer, som ger spelarna ett slumpmässigt nummer. Om den siffran stämmer överens med den siffran som genereras samma kväll som den ordinarie Vikinglotto-dragningen, så kommer vinsten multipliceras med fem gånger ursprungsvärdet. Max beloppet är här 1 miljon Eur som kan läggas på de finska spelarnas vinst. Även exempelvis Belgien har extraspel. Här kallas det Super Viking, där alla vinster utom jackpot kan fördubblas.

Joker

Joker är ytterligare ett tilläggsspel som finns hos många länder. Här ska spelarna matcha en uppsättning nummer med en serie slumpmässigt genererade nummer. De ska dessutom vara i samma ordning. Joker spelar i samtliga länder förutom Litauen, Estland och Slovenien.

Fler deltagarländer för Vikinglotto

Huruvida det blir fler deltagarländer i Vikinglotto eller inte är svårt att veta. Spelet är under hård konkurrens från andra spel som Euromillions och Eurojackpot. Tillväxten utanför de nordiska länderna har varit ganska långsam. Däremot har Vikinglotto hittat sin nisch och en trogen följarskara i framför allt Norden och Baltikum. Kanske räcker det för tillfället.

Kronologisk lista deltagarländer efter anslutning

Danmark          1993

Finland 1993

Island   1993

Norge   1993

Sverige 1993

Estland 2000

Lettland            2011

Litauen 2011

Slovenien         2017

Belgien 2020

Senaste posten